Pogoji sodelovanja v nagradni igri HomeLife™

 1. Organizator: Nagradno igro organizira podjetje HOMELIFE EURO, poslovno svetovanje, Alen Miklavž s.p., Bizeljska cesta 8, 8250 Brežice.
 2. Opis: Za sodelovanje v Nagradni Igri HomeLife™ izpolnite spletni obrazec na nagradne igre pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Prijavnice z napačnimi odgovori ne bodo upoštevane.
 3. Nakup ali koriščenje storitev HomeLife-ovih storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri!
 4. Trajanje: HomeLife™ nagradna igra bo potekala vse leto 2019. Vsaka veljavna prijavnica se upošteva celotno koledarsko leto 2019. V koledarskem letu 2019 bomo nagrajenca žrebali trikrat. Vsaka neizžrebana veljavna prijavnica se prenese v naslednji žreb tekočega koledarskega leta. Nagradna igra se zaključi 30.12.2019.
 5. Nagrada in izročitev nagrade: V vsakem žrebu en izžrebanec prejme 300 EUR denarne nagrade. Organizator izžrebanca o nagradi obvesti po telefonu in od njega zahteva vse potrebne podatke za izplačilo denarne nagrade in davčno številko v skladu z Zakonom o dohodnini.
 6. Kdo lahko sodeluje: V Nagradni Igri HomeLife™ lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje, vpišejo svoje ime in priimek ter telefonsko številko.
 7. Veljavnost prijavnic: V nagradni igri se bodo upoštevale samo veljavne prijavnice. Kot veljavna se upošteva prijavnica, na kateri so izpolnjeni ime in priimek ter telefonska številka, na kateri je odgovor na nagradno vprašanje pravilen. Prijavnice z napačnimi odgovori, prijavnice mladoletnih oseb ali oseb, ki niso državljani Republike Slovenije, bodo neveljavne.
 8. Žreb: Žreb nagrajencev bo potekal v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje v letu 2019 bo potekalo 3.5., 1. 9. in 30. 12.
 9. Ponovitev žreba: Organizator si pridržuje pravico ponoviti žrebanje v primeru, da se izkaže izžrebana prijavnica naknadno kot neveljavna; če npr. sodelujoči ni polnoleten državljan Republike Slovenije.
 10. Varstvo osebnih podatkov: Posredovanje osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih je podjetje HOMELIFE EURO, poslovno svetovanje, Alen Miklavž s.p., Bizeljska cesta 8, 8250 Brežice, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
  Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov HOMELIFE EURO, poslovno svetovanje, Alen Miklavž s.p., Bizeljska cesta 8, 8250 Brežice, po pošti, elektronski pošti na info@nagradnaigrahomelife.si ali na telefon 070 152 786.
  Upravljavec bo posredovane osebne podatke uporabil samo za namen izvedbe nagradne igre in izročitve nagrade izžrebancem. Osebne podatke sodelujočih v nagradni igri bo upravljavec hranil še 3 mesece po zaključku nagradne igre, nato jih bo izbrisal oziroma uničil, z izjemo osebnih podatkov izžrebanih nagrajencev, ki jih bo upravljavec hranil 10 let.
  Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.
 11. Reševanje sporov: V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je za njihovo reševanje pristojno Okrožno sodišče v Krškem.